Algemene Voorwaarden

Je hebt opdracht gegeven aan De Effe Niks Hoeve om een opdracht voor u uit te voeren. Hierop zijn de volgende voorwaarden en regels van toepassing.

1.         Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door De Effe Niks Hoeve gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van De Effe Niks Hoeve, www.alicedevos.nl

1.2 De Coach: De Effe Niks Hoeve o.l.v. Alice de Vos

1.3 Diensten: verzamelbegrip voor de dienst die De Effe Niks Hoeve levert aan de deelnemer.

1.4 Deelnemer: degene die deelneemt aan een door De Effe Niks Hoeve georganiseerde meditatie, les, webinar, workshop, cirkel, retraite of sessie en/of een dienst afneemt op www.alicedevos.nl

1.5 Overeenkomst: De tussen de deelnemer en De Effe Niks Hoeve tot stand gekomen overeenkomst betreffende het uitvoeren van webinars, workshops, cirkels, retraites of sessies en/of de toegang en het gebruik van de Light Academy

1.6 Light Academy: de online academie op www.alicedevos.nl/lightacademy waarop De Effe Niks Hoeve haar diensten aanbiedt

1.7 De Effe Niks Hoeve is gevestigd in Bronkhorst aan de Bovenstraat 18 en is geregistreerd in het handelsregister met nummer 27364584

2.    Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle meditaties, lessen, webinars, workshops, cirkels, retraites of sessies van De Effe Niks Hoeve. Door betaling van een les, webinar, workshop, cirkel, retraite of sessie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.    Betaling

Een les, webinar, workshop, cirkel, retraite of sessie dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te geschieden.

3.1 Bij een individuele sessie ontvang je een factuur in aanloop naar de sessie. De betaling van de factuur is de opdrachtbevestiging en met betaling ga je ook akkoord met onze algemene voorwaarden.

4.    Annulering

4.1. Afmelden voor een workshop, cirkel of sessie dient door deelnemer per mail te worden gedaan.

4.2 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang, krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen de 30 en 14 dagen voor aanvang van workshop, cirkel of retraite, wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de workshop, cirkel of retraite, wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens een workshop, cirkel of retraite, wordt ook geen geld teruggestort.

4.3 Afmelding voor een online meditatie, webinar of programma:
De koop en verkoop van online meditaties, webinars of programma’s valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die toeziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

4.4 In geval van ziekte of situaties in de sfeer van overmacht kan het leveren van de dienst in overleg worden gepland naar een later tijdstip. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.

5.    Als je bezwaar hebt tegen een factuur, kan je dat per mail kenbaar maken. Er wordt dan binnen 1 week contact met je opgenomen.

6.    Het copyright en eigendomsrecht van online en offline lesmateriaal is in handen van De Effe Niks Hoeve.

7.    Deelname aan een workshop, cirkel of sessie of online traject geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

8.    Met uw inschrijving geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals omschreven in de privacy statement.